İnternet, son 10 yılda fazlasıyla dağınık bir yere dönüştü. Görünürde sınırsız olan özgürlükler, bireylerin ve toplumların daha iyi yaşamasıyla sonuçlanmadı. Sosyal medya platformlarındaki içerik akışını kontrol eden algoritmalar spekülasyonları, dezenformasyonu ve anti-demokratik manipülasyonları körükledi. Bunun sonucunda bilgiye erişim araçları işlevselliğini kaybetti.

images
images

Bireyler ve topluluklar arasındaki bilgi aktarımı sorununun yeni bir platform kurarak değil, kullanıcı odaklı bir hizmet tasarlayarak çözülebileceğini savunuyoruz. Bu nedenle Aposto’yu Ethos’umuzun ve medya vizyonumuzun gerekliliklerini taşıyan yeni nesil bir dijital medya servisi olarak kurguluyoruz. Platformlardan farklı olarak Aposto’da yayımlanan her bilginin ve hikâyenin sorumluluğunu üstleniyoruz. Bunun insanlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, güven ortamı oluşturmak ve toplumsal bilgi birikimini artırmak için tek yol olduğuna inanıyoruz.

Aposto olarak kullanıcılarımız için en iyi bilgi ürünlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İnternette bilginin nasıl üretildiğine, derlendiğine ve dağıtıldığına odaklanıyoruz. Kullanıcılarımıza zihinlerini viral içeriklerinden, spekülasyonlardan ve dezenformasyondan arındırma sözü veriyoruz; bunun yerine dünyayı mümkün olan en güvenilir, tatmin edici ve kolay şekilde anlamlandırmalarına olanak sağlıyoruz.

images