Güvenilir bir medya ekosistemi yaratmak mümkün. Bize katıl.

Misyonumuz

En güvenilir, tatmin edici ve kullanışlı dijital medya hizmetini sunmak için bilginin internette üretilme, derlenme ve dağıtılma sürecini yeniden düzenliyoruz.

Aposto'da Yaşam
aposto-office

Dünyayı değiştirme yolundaki değerlerimiz.

İletişim

Herkesin düşüncelerini ve yargılarını birbiriyle açıkça paylaşabildiği bir yaklaşımla çalışıyoruz. İyi fikirlerin filizlenebileceği bir ortam oluşturuyor ve bu fikirler geldiğinde onları besliyoruz.

İş Birliği

Bireylerden çok ekiplerin gücüne ve iş birliği içinde üretmeye inanıyoruz. Kolektif bilgi birikimine değer veriyoruz.

Çözüm odaklılık

Aposto ekibindeki herkesin sorunlara çözüm perspektifinden yaklaşmasını bekliyoruz. Tek seferlik çözümler üretmek yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sistemler kuruyoruz.

Tutarlılık ve Kararlılık

İyi ürünlerin istikrarlı bir şekilde üzerinde çalışarak inşa edildiğini biliyoruz. İstikrar, yaptığımız işin temelini oluşturuyor. Bir işi yapmak üzere söz vermek yerine onu hayata geçirmeye odaklanıyoruz.

Uzmanlık

Çalıştığı alanla iş hayatı dışında da bağlı olan, yaptığı işte en iyisi olan ya da olmayı hedefleyen insanlarla çalışmaktan heyecan duyuyoruz.

İnovasyon

Mevcut olanı sürdürmek için değil, yeniyi üretmek için çalışıyoruz. Bir şeyin neden mümkün olmadığına değil; neden ve nasıl mümkün olabileceğine odaklanıyoruz.

Merak ve Yaratıcılık

İşimizin ve hayatımızın her alanında daima öğrenerek ilerliyoruz. Sonu gelmeyen bir merakla çalışıyor; sanattan ve farklı yaratıcı endüstrilerden aldığımız ilhamı ürünlerimize yansıtıyoruz.

Hikâye anlatıcılığı

Gazetecilik ve yayıncılık alanlarından köklenen, geçmişin ve geleceğin hikâye anlatıcılarını destekleyen bir şirketiz. Kelimelerin gücüne inanıyor ve işimizin her alanında bunu gözetiyoruz.

Demokrasi ve Eşitlik

İşlevsel bir demokrasi için işlevsel bir medya olması gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizi herkes için geliştiriyor ve anlamlı bilgiyi dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara ulaştırmak için çalışıyoruz.

Etik değerler ve ilkeler

Medya ekosistemini yeniden inşa etme konusunda tutkuluysan, seninle tanışmak isteriz.