Sponsorluk

Bize [email protected] üzerinden ulaşabilirsin

Aposto yayınlarıyla çalışmayı düşündüğünüz için teşekkür ederiz.

Aposto olarak yayınlarımızda yer verdiğimiz tüm sponsorlu içerikleri, klasik bir reklam deneyiminin ötesinde bir keşif alanı olarak tasarlıyoruz. Yer aldığı yayının diliyle okurlara seslenen, entelektüel çıktılarıyla okurunu besleyen ve markanın tezini anlatmakta en yaratıcı yolu arayan nitelikli içerikler sunmaya gayret ediyoruz.

Bültenlerimizde yer verdiğimiz sponsorlu içeriklerin, markaların belirlediği hedeflere ulaşmasını biz de temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Tüm içerikleri, bu hedefleri dikkate alarak dizayn ediyor; tüm içerikleri yönlendirmeleriniz doğrultusunda sponsorluk ekibimizle oluşturuyoruz.

Sponsorluk süreçlerini sağlıklı bir iletişimle sürdürebilmek için vaatlerimizi belirli sınırlar içinde tutuyor ve sponsor markalarımızdan bu dokümanda anlatılan süreçlere uymalarını bekliyoruz. Ayrıntılar için Aposto’nun tarafların haklarını korumak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla oluşturduğu aşağıdaki rehbere göz atmanızı rica ederiz.

Sponsorluk modellerimize ve fiyat politikamıza dair ayrıntılı bilgi için bizimle buradan iletişime geçebilir, sponsorluk formumuz üzerinden taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Aposto Sponsorluk Rehberi

Bu belge, Aposto'nun sponsorlu içeriklerdeki ve marka iş birliklerindeki tutumunu ve belirlediği standartları içerir. Aposto'nun editoryal tutarlılığını ve okur güvenini sağlayabilmesi için Aposto'da yer verilen sponsorlu içeriklerin uyması gereken prensipleri belirler. Aposto ile sponsorlu iş birlikleri yürüten markaların sorumluluklarını detaylandırır. Markaları Aposto'nun sponsorluk hizmetlerinin kapsamına ilişkin aydınlatma görevi üstlenir. Öte yandan markalara Aposto'da sponsor olarak yer alma süreçlerinin nasıl ilerlediğini gösterir.

Belirlenen standartlar ve bu dokümanda yazılan süreçler Aposto'nun tüm sponsorlu içeriklerinde, tüm markalar için uygulanır. Sponsor olma talebinde bulunan kişi, kurum, kuruluşun geneli dokümanda Marka olarak adlandırılacaktır.

Aposto Sponsorluk Hizmetlerinin Kapsamı

 •  Aposto, medya servisi çatısı altında yayın yapan ve Aposto’nun reklam satışı yaptığı günlük ya da haftalık yayınlar (Angst, Aposto Gündem, Aposto İstanbul, Apéro, Digest, Duende, Exante, Pareto, Playground, Punto, Quando, Spektrum, Soli) için sponsor olan markalara marka yönlendirmesiyle editoryal içerik hazırlanması ve hazırlanan içeriğin Aposto e-posta yayınları, podcast içerikleri, mobil ve web uygulamaları aracılığıyla dağıtılması hizmetlerini sunar.

 •  Aposto yayınların tüm sponsorluk süreçlerini yönetmekle beraber yazılı, işitsel ve görsel sponsorluk modelleriyle iş ortaklarına reklam hizmeti sunar. Yazılı yayınların “bugünkü destekçimiz” bölümleri, podcast formatındaki içeriklerin başında ve sonunda yer alan “sundu-sunar seslendirmeleri”, yayınların kendilerine özel sosyal medya hesaplarında yer alacak video materyaller sponsorluk kapsamında yer alabilir. Aposto yaptığı özel anlaşmalar dışında görsel içerik üretim süreçlerine dahil olmaz.

 • Editoryal içerik, marka tarafından Aposto’ya iletilen ve markaya, ürüne ya da kampanyaya dair bilgi içeren özet dokümanı üzerinden Aposto editörleri tarafından oluşturulan; markanın öne çıkarılmasını istediği noktaları işleyen ve markanın talep ettiği bağlantılara yönlendirme yapan içeriktir. 120 kelime üst sınırına tabidir.

 •  Dağıtım kanalları, Aposto’nun esas dağıtım kanalları e-posta yayınları, Aposto mobil ve web uygulamalarıdır; bir medya servisi olması itibarıyla Aposto içerikleri çok kanallı bir modelle servis eder. Editoryal içerikler, markanın tercih ettiği yayın kanalıyla, o yayının abonelerine belirtilen kanallardan ulaştırılır. Aposto sponsorlu içeriklerin gönderiminde abone segmentasyonu yapmaz. Günün Sponsoru modelleriyle üretilen içerikler, yayın tarihi belirtilmek koşuluyla Aposto medya servisinde saklanır. Aposto’nun podcast yayınları ve Aposto alt markalarının sosyal medya hesapları, sponsorluk modeli kapsamında ise dağıtım kanalı olarak kullanılabilir. Markalı içeriklerin “Aposto” ve “Apostonews” isimli Instagram, LinkedIn, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında reklam dağıtımı yapılmaz. Aposto marka kimliğiyle uyuşmayan yazılı ve görsel içerikleri tüm mecralardan kaldırma hakkını gizli tutar.

 •  Aposto, dijital yayınlar odağında faaliyet gösteren bir yeni medya ve teknoloji şirketidir. Aposto bir tasarım ajansı, kreatif ajans, dijital ajans, reklam ajansı, içerik ajansı, PR ajansı ya da toplu e-posta gönderimi aracı değildir. Buradan hareketle, Aposto, sponsor markalara özel anlaşmalar ile yukarıda tanımlanan editoryal içeriğin dışında görsel tasarım / video içerik / yaratıcı içerik / yaratıcı konsept sunmaz. Editoryal içerik, yukarıda sıralanan kanallar dışında dağıtılmaz. Aposto, markaların kişi listelerine / veri tabanlarına bülten gönderimi yapmaz, markalar için basın bültenleri ve dijital yayınlar üretmez, markaların talebi doğrultusunda oluşturduğu sponsorlu içerikleri Aposto aboneleri dışında kimseye ulaştıramaz. Sponsorlu içerikler Aposto Ethos’unu, yayınların kendi içerik standartlarını ve ilkelerini ihlal edemez.

Aposto’da Yer Alan Sponsorlu İçeriklerin Formatı ve Sponsorluk Süreci

 Aposto’nun farklı sponsorluk modellerinde, en az 20 / en çok 120 kelimelik editoryal içerikler Aposto editörleri tarafından, markanın yönlendirmelerine uygun olarak üretilir. Günün Sponsoru modeli kapsamında üretilen içeriklere, tanıtım metnini reklamdan uzaklaştırmak için konuya, temaya, trende, markanın çözdüğü probleme ilişkin bir giriş paragrafıyla başlanır. Modellere ilişkin ayrıntılı bilgi Sponsorluk Modelleri dosyasından alınabilir. Daha önce Günün Sponsoru modeli için yazılmış örnek sponsorlu içeriklere ilgili bültenlerle birlikte bu bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir.

 • Aposto'da yer alan markalı içeriklerin markalı içerik olduğu, “SPONSORLU”, “İLE BİRLİKTE”, “DESTEKLERİYLE” ya da “DESTEKÇİMİZ” etiketleriyle özellikle ve mutlaka belirtilir. Sponsorluk modellerinde belirtilen alanlar dışında, Aposto bültenlerinin ya da podcastlerinin herhangi bir yerinde sponsorlu içeriğe yer verilmez. Aposto okurlarına karşı reklam içeriklerini ayrıştırma sorumluluğu taşır ve iş birliği yürüttüğü tüm marka ve kurumlardan bu prensibe uyulmasını bekler.

 • Aposto, markalardan kampanyaya dair özet dokümanını, markanın PNG/SVG transparan açık/koyu zemin logolarını, markaya ait bağlantı adreslerini iletmelerini bekler. İçeriğin revizyon ve onay süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bu materyalin yayın tarihinden en geç 1 hafta önce iletilmiş olması beklenir. Son tarih itibarıyla dokümanların kısmen ya da tamamen iletilmemiş olması durumunda Aposto rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.

 • Aposto kullandığı bağlantıların tıklanma istatistiklerini takip eder ve markanın talebine bağlı olarak bir rapor sunabilir. Raporda gönderim sayısı, e-posta, web uygulaması ve mobil uygulamanın toplam/tekil açılması, bültenin genelinde yer alan bağlantıların aldığı toplam/tekil tıklanma sayısı, (markalı içerikte yer alan her bağlantı için) toplam/tekil tıklanma sayısı ve eğer sponsorluk modeli kapsamında ise podcast dinlenme sayıları metrikleri yer alır. Öte yandan markalar, Aposto’da yer verdikleri bağlantıların tıklanma istatistiklerini dilerlerse Aposto’nun kendileriyle paylaşacağı takip kodları (UTM) vasıtasıyla da takip edebilir.

 • Aposto’nun bültenlerin açılma ve gösterim sayılarına dair paylaştığı veriler, geçmiş yayınların ortalamaları baz alınarak oluşturulur ve Aposto tüm kampanyalı çalışmalarda aynı istatistiklerin ortaya çıkacağını taahhüt ve garanti etmez.

Aposto’nun ve Markaların Sponsorluk Süreçlerindeki Hakları ve Yükümlülükleri

 • Aposto, etik ilkelerine ve yayın politikasına uymayan markalarla çalışmayı reddetme hakkını saklı tutar.

 • Aposto ile çalışmayı tercih eden markalar, Aposto’nun etik ilkelerine ve yayın politikasına uymayı kabul etmiş olur. Aposto, yer verdiği içerikleri etik ilkelerine ve yayın politikasına uygun kılmak konusunda tam inisiyatif sahibidir.

 • Aposto iş birliği yürüttüğü markalar veya kurumların, Aposto Web sitesinde yayınlanmakta olan etik standartları (Ethos) ihlal ettiğini düşündüğü durumlarda, iş ortağını yazılı olarak bilgilendirerek iş birliğini tek taraflı ve derhal sonlandırma hakkını saklı tutar.

 • Aposto siyasi partilerle, politikacılarla, daha önce ismi yolsuzluk, politik şaibe ve toplumsal infiale karışmış kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmaz, iş ortaklarının bu yöndeki kayıt ve bağlantılarının kanıtlarla ortaya çıkması durumunda iş akdini derhal sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, iş ortağı Aposto’nun böyle bir iş birliğinden doğacak tüm zararlarını tazminle sorumludur.

 • Aposto, markalı içeriklerde sponsor marka itibarına zarar verecek, marka değerleriyle çelişecek, markanın onaylamayacağı ifadelere yer vermemeyi taahhüt eder. İçerikler onay süreci tamamlandıktan sonra yayına alınır. Eğer tarafların uzlaşamadığı bir durum-ifade oluşursa yeni ifade biçimlerinin denenmesi tercih edilir.

 • Markalar sponsorlu içeriklerde konu edilen ürün ya da hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygunluğunu sağlamaktan doğrudan sorumludur. Bir sponsorlu içeriğin yasa dışı bir ürün ya da hizmete yönelik olduğu tespit edildiğinde Aposto ürün ya da hizmetle ilgili sorumluluk kabul etmez. Söz konusu içeriğin bir kısmına ya da tamamına erişimi kısıtlayabilir ya da içeriği tamamen kaldırabilir.

 • Aposto, herhangi bir sebeple sponsorluk anlaşmasından cayacak olan markaların cayma taleplerini, sponsorlu içerik talebinin içeriğin yayımlanacağı tarihe 1 haftadan daha uzak bir tarihte alınması durumunda, planlanan yayın tarihinden en az 1 hafta önce bildirmelerini bekler. Bir hafta veya bir haftadan daha kısa bir süre içinde alınmış sponsorlu içerik taleplerinde, cayma talebi içeriğin yayım tarihinden önceki son 72 saatten önce bildirilmelidir. Cayma talebinin belirtilen süreler geçildikten sonra iletilmesi durumunda marka Aposto’nun doğacak zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

 • Aposto 1 haftadan daha uzak bir tarih için aldığı içerik taleplerinde, editörleri tarafından oluşturulan içeriği yayın tarihinden minimum 2 gün önce iletir.

 • Marka, metnin oluşturulması için gereken yönlendirici bilgi, doküman ve görselleri yayın tarihinden minimum bir hafta önce iletmekle mesuldür. Aynı hafta yayımlanacak içeriklerde ise içerik yerleştirme talebini takip eden 24 saat içinde gerekli bilgi, doküman ve görseller Aposto ile paylaşılır.

 • Aynı hafta yayınlanacak içeriklerde yayın tarihinden minimum 2 gün önce Aposto içeriği oluşturarak markaya ulaştırır. Revizyon ve onay süreçleri için marka tarafına iletilen sponsorlu içeriklerde, içeriğin yayımlanmasından önceki 24 saat içinde ilave revizyon talepleri oluşturulamaz.

 • İçerik onayları içeriğin yayımlanacağı tarihten bir önceki gün en geç 17.00’ye kadar Aposto’ya iletilir. 17.00 sonrasında içerik yayına alınmak üzere Aposto’nun marka tarafından seçilmiş bülteninde konumlandırılır ve anlaşılan bütçe markaya fatura edilir. Onay süresinin geçmesi nedeniyle yazılı içeriğin ilgili bültenlere yerleştirilememesi durumunda bülten sadece marka logosuyla gönderilir, doğacak zararlardan Aposto sorumlu tutulamaz ve aynı içeriği Aposto’nun başka bir yayında konumlandırılması talep edilemez.

 • Aposto’nun markadan talep edeceği logo setlerinin ve fatura bilgilerinin içeriğin yayımlanmasından en geç 24 saat önce Aposto’ya ulaştırılması beklenir.

 • Aposto, sponsorlu içeriklerde yer verdiği markaların sunduğu ürün ya da hizmetin kalitesine ilişkin sorumluluk kabul etmez. Marka vaat ettiği kaliteyi sağlamakla mesuldür.

 • Aposto, Aposto markasının itibarına zarar verebileceği yayından sonra tespit edilmiş sponsorlu içeriklerin tamamını ya da bir kısmını reddetme, yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

 • Aposto tüm sponsorluk süreçleri için marka tarafından bir temsilci tayin edilmesini bekler, içeriğin revizyon ve onay adımları için bu temsilci ile iletişime geçilir. Temsilcinin Aposto’ya bildireceği e-posta adresi ve telefon numarası üzerinden iletişim yürütülür, tüm gecikmeler ve gecikmeler nedeniyle doğan durumlardan temsilci yazılı olarak e-posta vasıtasıyla bilgilendirilir.

 • Aposto, hangi markalarla çalışacağına ürün, kampanya, marka, hizmet bazında karar verir. Aposto, aşağıdaki durumlarda ilgili markalarla çalışmayı ve ürün/hizmet tanıtımı yapmayı doğrudan reddeder:

  • Aposto'nun etik ilkeleri ve yayın politikası uyarınca kaba, saldırgan, küçük düşürücü, tehditkâr ürün ve hizmetlerin tanıtımı.

  • Uyuşturucu, yasa dışı maddeler, telif haklarını ihlal eden yasa dışı ürün ve hizmetlerin tanıtımı.

  • Herhangi bir bireye, gruba, kuruma, organizasyona, ülkeye karşı nefret ve şiddet söylemi içeren ürün ve hizmetlerin tanıtımı.

  • Aposto markasının marka değerine, markasının üstlendiği görevine ve belirlediği ilkelere uymayan ürün ve hizmetlerin tanıtımı.

  • Politik partilerin, parti mensuplarının, siyasetçilerin, ideolojik yayınların, adı şaibelere karışmış kurum veya kuruluşların tanıtımı.